Lịch tuần khoa từ 2/5 – 5/5/2019

Thứ 7 (4/5)

9h00: Phòng Quản lý Đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về Quy trình quản lý các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Mời: T. Huy, C. Liên – Tại: Phòng họp 5C-A1

                       Văn phòng khoa