Lịch tuần Khoa, từ 20-26/4/2015 [ Cập nhật ngày 20/4]

Thứ 3, 8h30. Họp về đào tạo ngắn hạn tại Trung tâm, tại G2N7. Kính mời: thầy Thế

Thứ 3, 14h00. Lễ bổ nhiệm viên chức quản lý (trong đó có bộ môn Toán Tài chính), tại G2 N10. Kính mời: thầy Mạnh, lãnh đạo Khoa, Công đoàn, Bộ môn và các thầy cô

Thứ 4, 8h, Hội thảo  “Hành vi mua của người Việt Nam đối với hàng nội, hàng ngoại trong thời đại toàn cầu hóa”, tại G2N10. Kính mời các thầy cô quan tâm

Thứ 4, 9h, Gặp mặt truyền thống nhân 40 năm giải phóng miền Nam, HT A. Kính mời: các thầy cô.

Thứ 4, 14h, Họp xét tốt nghiệp sinh viên, tại G2N10. Kính  mời: Cô N.Minh

Thứ 4, 15h, Họp hội đồng tuyển sinh VB2, tại G2N10. Kính mời: Cô N.Minh

Thứ 5, 9h, Sơ kết hoạt động Công đoàn Quý 1, triển khai công tác Quý 2/2015. Tại G2N10. Kính mời: thầy Hoàng.

Thứ 6, 14h: Họp toàn Khoa về xác định nhiệm vụ công việc. Kính mời: Toàn thể các Thầy Cô.

Thông báo Sinh hoạt khoa học14h30, thứ 6, Sinh hoạt giáo trình “Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính”. Người trình bày: PGS.TS Hoàng Đình Tuấn. Địa điểm VPK Toán. Mời các thầy cô Bộ môn Toán tài chính và các thầy cô quan tâm tới dự.

Văn phòng Khoa