Lịch tuần khoa từ 20/5 – 26/5/2019

Thứ ba (21/5):

5h00: Hoạt động nghỉ dưỡng của cán bộ, viên chức nghỉ hưu năm 2019 tại Quy Nhơn & PleiKu

Mời: T. Thứ, T. Hòa, C. Lan – Xe đón đoàn tại sảnh A1

8h00: Hội nghị Công tác cố vấn học tập năm học 2018-2020.

Mời: T. Huy, C. Phan Minh và các thầy cô cố vấn học tập – Tại: Hội trường A

8h30: Họp Bộ môn Toán kinh tế về thảo luận môn học XSTK theo yêu cầu mới.

14h00: Semina Bộ môn Toán kinh tế (T. Dương trình bày)

Mời: GV BM Toán KT. Tại: VPBM

9h00: Họp Bộ môn Toán cơ bản.

Mời: GV BM Toán CB – Tại: VPBM

 

Thứ tư (22/5)

9h00: Truyền thông về Bảo hiểm Bảo Việt dành cho các cán bộ, viên chức và người thân, hướng dẫn yêu cầu bồi thường.

Mời: Toàn thể CB, GV quan tâm – Tại: Phòng B101-102 Nhà A2

 

                                                                                    Văn phòng khoa