Lịch tuần Khoa từ 21/1 đến 27/1/2019

Thứ Hai:

8h00: Tọa đàm khoa học: “Khoa học dữ liệu (Data Science) trong Kinh tế, Quản trị Kinh doanh và Quản lý” tại 1001 – A2.

Diễn giả: GS. Hồ Tú Bảo – Viện trưởng viện John Von Neumann trình bày. GS. Hồ Tú Bảo trình bày theo lời mời của Hội đồng Khoa học trường và Khoa Toán kinh tế. 

Mời tất cả các thầy cô tham dự, các bạn sinh viên có quan tâm tham dự.

 

Thứ Tư:

9h00: Hội nghị Tổng kết hoạt động KHCN 2018 và triển khai kế hoạch 2019; trao quyết định cho các chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở năm 2019

Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Mời: Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường; Đại diện lãnh đạo các Bộ môn và các thành viên chủ nhiệm đề tài cấp trường năm 2019

 

Thứ Sáu:

14h00: Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019; Giao kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2019 và Phổ biến Nghị quyết Đảng ủy Quý 1 năm 2019.

Tại : Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Mời: Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường, Trưởng các Bộ môn trực thuộc Khoa, Viện

 

16h30: Họp lấy phiếu tín nhiệm đối với Ban Giám hiệu, tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Mời: Trưởng các đơn vị trực thuộc

 

Thứ Bảy:

08h00: Lễ trao bằng Thạc sĩ năm 2019.

Tại: Hội trường A2

Mời: đại diện Khoa, Bộ môn, giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luân văn thạc sĩ và các đồng chí quan tâm.

 

Nhắc công việc: Các thầy cô chịu trách nhiệm viết Đề cương các học phần cho Khoa học dữ liệu hoàn thành theo đúng lịch: 17h00 ngày 21/1/19.

Văn phòng khoa