Lịch tuần Khoa, từ 22/12 đến 28/12

Thứ 3: 7h30, Hội thảo khoa học Quốc gia “Khơi thông nguồn vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Tại Hội trường A. Mời lãnh đạo Khoa, Bộ môn và các thầy cô có giấy mời

Thứ 4: 20h, Dạ hội mừng năm mới. Tại sân kí túc xã, mời thầy Thế, cô Trang, các thầy cô quan tâm

Thứ 6: 14h30, họp Khoa mở rộng. Mời: C.Minh, T.Thế, T.Trung, C.Thủy, T. Hải, T. Hoàn.