Lịch tuần khoa từ 22/4 -28 /4/2019

Thứ hai (22/4)

8h30: Họp với khoa Quản trị kinh doanh và khoa Toán kinh tế thống nhất quy trình quản lý các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Mời: T. Thế, T. Huy, C. Liên – Tại: Phòng họp 5B – A1

10h30: Họp bỏ phiếu tín nhiệm Trưởng BM Toán kinh tế

Mời: Các thành viên thuộc BM Toán KT – Tại: VPK

11h00: Họp bỏ phiếu tín nhiệm Trưởng BM Toán cơ bản

Mời: Các thành viên thuộc BM Toán CB – Tại: VPK

 

Thứ ba (23/4)

10h00: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.

Mời: T.Thế, T. Huy và các thầy cô ko có giờ giảng – Tại: Phòng Hội thảo tầng G – A1

14h00: Thử nghiệm phần mềm Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế Một cửa và Hệ thống kiểm soát an ninh Nhà Trung tâm đào tạo.

Mời: T. Thế – Tại: Tầng 1 – A1

 

Nghỉ lễ ngày 30/4 và 1/5 từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5/2019.

 

                                                                                       Văn phòng khoa