Lịch tuần Khoa, từ 23/3-29/3

Thứ 2: 16h, Xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đợt 1, tại G2N10. Mời: cô N.Minh

Thứ 3: 8h30, Lấy phiếu giới thiệu đối với các đồng chí được cấp uỷ đương nhiệm dự kiến tham gia BCH Đảng bộ trường khoá 27, tại HT A. Mời: các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc Trường; Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng Bộ môn là đảng viên. 

Thứ 4: 14h, Báo cáo kết quả xây dựng chương trình đào tạo POHE, tại G2N7. Mời: Thầy Thế, cô Nga

Thứ 5: 14h, Họp ban vận động thành lập hội Cựu học viên, sinh viên, tại G2N7. Mời: Cô N.Minh
Thông báo:

1. Kính mời các thầy cô vào mục “Thông tin nội bộ” để truy cập thông báo của Khoa (sau 10h thứ 2, 24/3)

2. Hội thảo tối ưu và tính toán khoa học lần thứ 13 tại Ba vì, 23-25/4/2015. Xem thông tin chi tiết tại :http://viasm.edu.vn/hdkh/osc2015/.Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký tham dự và tóm tắt báo cáo: 27 / 3 / 2015Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, Viện Toán học tổ chức.

Văn phòng khoa.