Lịch tuần khoa, từ 23/4/2018 đến 28/4/2018

Nghỉ giỗ Tổ: Thứ Tư 25/4/2018 (10/3 Âm lịch)

 

Thứ Sáu: 8h00: Họp Tổng kết công tác tổ chức thi học phần kỳ I năm học 2017-2018 theo quy trình mới :  Trưởng Khoa và các Trưởng Bộ môn.

 

Nghỉ lễ: Từ Thứ Bảy