Lịch tuần Khoa từ 23/7 đến 29/7/2018

Thứ 3: 8h, Họp về báo cáo tự đánh giá của Ban GH Nhà trường, tại G2 N10. Mời: T. Tuấn, C. Minh

 

Thứ 4: 14h, Họp về nhà A1, tại G2 N10. Mời: T. Hải

 

Thứ 5: 15h30, họp chuẩn bị đón K60, tại G2N10. Mời: C. Minh

 

Thứ 6: 14h30, chốt lịch năm thứ nhất cho Actuary, tại VP Khoa. Mời C. Minh, T. Mạnh, T. Hải

 

Thứ 6: 16h, họp chuẩn bị đón K1 Actuary, K60 Toán Kinh tế, Toán tài chính, tại VP Khoa, mời thêm: T. Dong, T. Trung, T. Hoàn, C. Thủy, C. Thắm, C. Liên, C. Trang TTC, C. Trang TKT.

Văn phòng Khoa