Lịch tuần Khoa, từ 24/10/2016 đến ngày 30/10/2016 (có bổ sung)

Thứ 2: 13h45, Họp LĐ mở rộng về quy hoạch, tại VP Khoa. Mời: Cô Minh, thầy Thế, thầy Tuấn, thầy Hoàng

 

Thứ 2: 14h, Họp Bộ môn Toán Tài chính về quy hoạch, tại VP Khoa. Mời: Cô Minh, Bộ môn Toán tài chính

 

Thứ 2: 14h30, Họp Bộ môn Toán Kinh tế về quy hoạch, tại VP Khoa. Mời: Cô Minh, Bộ môn Toán Kinh tế

 

Thứ 3: 8h, Họp xét  công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy  đợt 2 – năm 2016, tại G2N10. Mời cô Minh

 

Thứ 5: 8h, Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2015-2016 và triển khai kế hoạch công tác năm học 2016-2017, tại G2 N10. Mời: Ủy viên BCH công đoàn.

 

Thứ 5: 13h30, Cao học viên trình bày trước bộ môn, tại VP Khoa. Mời: các thầy cô BM Toán Kinh tế, Toán tài chính. Mời các thầy cô BM Toán cơ bản quan tâm.

 

Thứ 6: 13h30, Cao học viên trình bày trước bộ môn, tại VP Khoa. Mời: các thầy cô Toán Kinh tế, Toán tài chính. Mời các thầy cô bộ môn Toán cơ bản quan tâm.

Thứ 6: 16h30: Họp tổng kết về công tác lễ Gặp mặt truyền thống. Tại VP Khoa. Mời: LD Khoa, thầy Dong, thầy Thứ, T. Tuấn, T. Mạnh, T. Trung, T. Hoàng, T. Hải, T. Đức, T. Thành (Cô P.Minh chuẩn bị tổng kết tài chính, thầy Thành: kiểm tra giúp về kỷ niệm chương)

 

Văn phòng Khoa