Lịch tuần Khoa từ 24/12 đến 30/12/2018

Thứ Hai:

15h – Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Hội CCB. Mời: T.Dong – Tầng 3 TTDVĐT

 

Thứ Tư:

10h – BGH làm việc với các đơn vị về công tác mở ngành, chương trình đào tạo mới. Mời: C.Minh (TK) – Phòng họp B – tầng 5 A1

14h – NCS khóa 35 báo cáo luận án trước bộ môn. Mời: Các thành viên hội đồng và các thầy cô quan tâm – Phòng 1109

Thứ Năm:

14h – Thảo luận về Dự thảo chiến lược phát triển trường ĐHKTQ giai đoạn 2019-2030. Mời: C. Minh (TK) – P. Hội thảo tầng G – A1

 

Văn phòng khoa