Lịch tuần Khoa, từ 24/8-30/8/2015

Thứ 2: 8h, Hội thảo về Vận hành thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt nam do BIDV tổ chức. Mời: Cô Minh, thầy Thế, thầy Thứ, thầy Mạnh.

Thứ 3: 17h30, gặp mặt sinh viên chuẩn bị thực tập tốt nghiệp, tại VP Khoa. Mời: Cô Minh, thầy Thế, thầy Mạnh và các thầy cô quan tâm.

Văn phòng Khoa