Lịch tuần Khoa, từ 24/9 đến 30/9/2018

Thứ Hai: Bắt đầu làm việc tại Văn phòng khoa mới

 

Thứ Ba: 16h30: Họp trao đổi một số công việc về định hướng phát triển Khoa

 

Thứ Năm: 

15h00: Buổi nói chuyện giữa ngài Đại sứ – Đại sứ quán Thụy điển và sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân với chủ đề “Ươm mầm và phát triển các công ty start-up – Bài học thành công từ Thụy Điển”.

Tại Phòng Hội thảo Thư viện Phạm Văn Đồng, Mời toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm.

 

Thứ Sáu:

14h00: Bộ môn Toán kinh tế họp về việc sử dụng VP mới. Mời tất cả các thầy cô bộ môn

 

Văn phòng khoa.