Lịch tuần Khoa, từ 25/02/2019 đến 03/3/2019

Thứ Hai:

10h00, họp tư vấn tuyển sinh, tại phòng họp B. Mời: T. Hải

16h00, Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý, tại phòng HT nhà A1. Mời: T. Dong, T. Tuấn, T. Thế, C. Minh, T. Thế và các thầy cô không có giờ

 

Thứ Tư:

9h00, Họp triển khai công tác xúc tiến tuyển sinh và xây dựng hệ thống học liệu trình độ thạc sĩ, tại A1-G. Mời: đại diện lãnh đạo Khoa, trưởng bộ môn Toán Kinh tế, Toán Tài chính.

 

Thứ Bảy:

8h30: Làm việc với công ty JKA, mời các sinh viên năm thứ ba, thứ tư tham gia

 

Văn phòng Khoa