Lịch tuần Khoa, từ 25/04/2016 đến ngày 01/05/2016)

Thứ 3: 8h, Hội nghị về  công tác cung cấp dịch vụ QLĐT đại học chính quy, tại Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10. Mời: T. Thế

Thứ 4: 8h15, Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế và triển khai Nghị quyết XVI của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Tại HT A. Mời: C. Minh và các thầy cô là đảng viên

Thứ 4: 9h, tại G2 N10, Bài giảng về Big Data do chuyên gia Nga trình bày. Kính mời các thầy cô quan tâm.

Tiêu đề  "The main aspects of advanced methods of data analysis and Big Data in business intelligence "

Thứ 4: 9h30, Tiếp và làm việc với đoàn trường đại học HSE University Russia, tại G2N10. Mời: C. Minh
Thứ 5: 7h30, Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đào tạo theo hình thức chính quy năm 2016, tại HT A. Mời: C.Minh
Thứ 5: 14h30, Họp triển khai công tác xây dựng đề cương chi tiết học phần bằng Tiếng Anh và bộ Slides bài giảng, tại G2N10. Mời: đại diện các Bộ môn
THuws6: 14h, Sinh hoạt khoa học: NCS Phan Thị Mỹ trình bày, tại VP Khoa. Mời các thầy cô quan tâm
Văn phòng Khoa