Lịch tuần khoa từ 25/3 -31/3/2019

Thứ hai (25/3):

7h45: Tọa đàm gặp mặt giữa lãnh đạo Nhà trường với Ban chấp hành, Bí thư các Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường.

Mời: Thầy Kiên Trung – Tại: Phòng B202 – A2

8h30: Lễ mít tinh Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019).

Mời: Đại diện khoa, thầy Kiên Trung- Tại: Hội trường A2.

 

Thứ ba (26/3):

8h30: Họp quy hoạch và quy hoạch bổ sung nhân sự các vị trí: Phó Khoa, Trưởng, Phó bộ môn, Trưởng Phó Trung tâm. Tại Văn phòng Khoa. Đề nghị các thầy cô có mặt đầy đủ. 

8h00: Gặp mặt Chúc mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019).

Mời: Đại diện khoa, Thầy Kiên Trung – Tại: VP Đoàn trường.

 

Thứ tư (27/3):

15h00: Hội Cựu chiến binh Trường báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Mời: Thầy Dong – Tại: Phòng họp 5B – A1

16h00: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy cấp Trường.

Mời: Cô Ng Minh – Tại: Phòng Họp 5B – A1

 

Thứ năm (28/3):

14h30: Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh bậc Cử nhân; Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mời: Thầy Thế, Cô Ng Minh, T. Dong, T. Mạnh, T. Hoàn, T. Huy, C. Vân, T. Thành, các thành viên hội đồng  – Tại: Phòng họp 5C – A1

 

Thứ sáu (29/3):

8h00: Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức vụ Hiệu trưởng.

Mời: Thầy Thế – Tại: Phòng họp tầng G – A1

10h00: Hội nghị công chức, viên chức chủ chốt của Trường lấy tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lần đầu Trưởng đơn vị nhóm 1.

Mời: Thầy Thế, Thầy Dong, Thầy Tuấn – Tại: Phòng họp tầng G – A1

13h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường lấy ý kiến giới thiệu nhân sự chức vụ Hiệu trưởng.

Mời: Thầy Thế, T. Tuấn, Cô Phan Minh, T. Trung, T. Hoàn, T. Hải, T. Mạnh, Cô Thủy, T.Dong, T. Thứ, C. Minh, các thầy cô là TS – Tại: Hội trường A2.

Ghi chú: Lịch bổ sung chữ màu đỏ.

                                                                                                 Văn phòng khoa