Lịch tuần Khoa từ 25-31/1/2016

Thứ 3: 9h15, họp lãnh đạo mở rộng, tại VP Khoa. Kính mời: cô Minh, thầy Thế, thầy Trung, thầy Mạnh

Thứ 3: 9h30, Họp sơ kết học kỳ 1, tại văn phòng Khoa. Kính mời: các thầy cô trong Khoa

11h, Liên hoan tại Trung tâm dịch vụ. Kính mời các thầy cô và các thầy cô nghỉ hưu

Thứ 3: 14h, họp về quản lý đào tạo ngắn hạn, tại G2 N10. Kính mời: thầy Thế

Thứ 3: 17h, NCS Nguyễn Thu Thủy bảo vệ 3 chuyên đề tiến sĩ tại VPK. Kính mời thầy cô trong hội đồng và các thầy cô quan tâm

Thứ 4: 10h, họp xét tiến độ NCS, tại G4N6. Kính mời: cô Minh

Thứ 4: 14h, họp sinh hoạt khoa học bài giảng QTRR với bộ môn NHTM tại P305-N7. Kính mời các thầy cô bộ môn TTC

Thứ 6: 9h, kỷ niệm ngày thành lập Đảng, tại HT A. Kính mời: Thầy Tuấn, cô Minh

Thứ 6: 15h, Hội nghị sơ kết học kỳ 1, tại G2N10. Kính  mời: Thầy Tuấn, cô Minh, thầy Thế, thầy Trung, thầy Mạnh

Xê mi na Khoa học:

Thứ 4: 9h30-11h30, xê mi na: Quá độ dân số và tác động tới phát triển kinh tế xã hội, tại  G4N10. Người trình bày: TS Trần Quốc Chung (ANU, Úc), TS Đào Nguyên Thắng (Đức).Kính mời các thầy cô quan tâm

                                                                          Văn phòng Khoa