Lịch tuần Khoa từ 26/1 đến 1/2/2015

Thứ 3: 8h, Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Nhà trường, taj Hội trường A. Mời: Đại biểu có giấy  mời và các viên chức, thầy cô không có giờ lên lớp.

Thứ 3, 4: Rà soát công tác đăng kí biên soạn giáo trình. Mời các Trưởng Bộ môn, thời gian: theo giấy mời

Thứ 3-4: Mời các chủ nhiệm đề tài cấp Trường lên nhận tiền đợt 2 tại Phòng Khoa hoc (9h-11h hoặc 14h30-16h30)

Các thầy cô có bài đăng báo nước ngoài năm 2014 lên làm thủ tục với Phòng Khoa học để nhận tiền hỗ trợ