Lịch tuần Khoa, từ 27/7-2/8/2015

Thứ 2: 10h, Xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành POHE và kế hoạch khảo sát thị trường lao động, tại G2 N7. Mời: Thầy Thế

 

Thứ 4: 9h, Họp nhóm nghiên cứu về Kinh tế Y tế, tại VP Khoa. Mời: Cô Minh, Thầy Thế, Thầy Mạnh, Thầy Hải, Thầy Tuyến, Thầy Hoàn, cô Lê Anh, thầy Lâm, thầy Thành

 

Thứ 6: 7h30, Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đào tạo theo hình thức chính quy năm 2015, tại HT A. Mời: Cô Minh, Thầy Thế và các thầy cô quan tâm. 

Thứ 6: 15h, Sinh viên khoa Toán Kinh tế nhận bằng tốt nghiệp. Mời cô Minh, thầy Thế và các thầy cô quan tâm

 

Các Thầy Trưởng bộ môn: Nộp bản cứng và bản mềm kê khai nghiên cứu khoa học cho Phòng QLKH trước 31/7.

 

Thầy Cô cố vấn học tập: xem lịch học của các lớp mình phụ trách, sắp xếp gặp trao đổi đầu năm học với sinh viên và báo cáo tình hình với Thầy Thế trong tuần sau.

 Văn phòng Khoa