Lịch tuần Khoa, từ 27/8 đến 31/8/2018

Thứ Hai: 13h30: Họp các thành viên giáo trình Lý thuyết xác suất: T.Thế, T.Mạnh, T.Hải, T.Hưng, T.Nhật.

 

Thứ Sáu: 15h, họp bàn về tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa, tại VP Khoa.

Kính mời: T. Dong, T. Thứ, T. Hòa, T. Tuấn, T. Thế, T.Mạnh, T. Trung, T. Hải, T. Trung (TTC), C. Thắm, C. Trang (TKT), C. P. Minh, C. Lan, C. Minh

Cô Thắm: chuẩn bị ý tưởng về các nội dung liên quan đến ISFA trong ngày lễ kỷ niệm

Thầy Trung (TTC): chuẩn bị ý tưởng về việc cho sinh viên đi dã ngoại trong tháng 9.

Văn phòng Khoa