Lịch tuần Khoa từ 28/01 đến 03/02/2019

Thứ 2: 10h, Họp đánh giá nhiệm kỳ của Trưởng Khoa, mời: Thầy Tuấn, T. Thế, T. Trung, T. Mạnh, C. P. Minh, T. Trung TTC, tại VP Khoa

 

Thứ 3: 8h30, Họp rà soát đề án mở các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh trước khi trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường, tại 5B. Mời: C. Minh, T. Thành

 

TB: VP Khoa làm việc đến hết thứ sáu (1/2/2019), Thầy cô nào chưa lấy tiền Tết, quà tết, lì xì, lịch năm mới đề nghị lên khoa lấy trong tuần.

 

Văn phòng khoa