Lịch tuần Khoa, từ 28/5/2018 đến 03/6/2018

Thứ 3: 10h, Họp về công tác rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành/CTĐT, tại G2N7. Mời cô Minh

 

Bảo vệ luận án: 17h30 thứ Tư, ngày 30/05/2018: NCS. Phạm Ngọc Hưng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xuất cư và lợi ích về thu nhập của hộ gia đình có người xuất cư”. Mời các thầy cô bộ môn Toán Kinh tế và các thầy cô quan tâm.

Văn phòng Khoa