Lịch tuần khoa từ 3/6 – 9/6/2019

Thứ ba (4/6)

8h30: Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng giới thiệu nhân sự để đề nghị bổ nhiệm lần đầu chức vụ Phó Hiệu trưởng.

Mời: T.Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

9h30: Họp chuẩn bị triển khai giảng chương trình Khoa học dữ liệu.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Dong, C. NgMinh, T. Mạnh, T. Hưng, C. Vân – Tại: VPK

13h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường lấy phiếu tín nhiệm nhân sự để bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng.

Mời: T.Thế, T. Huy, T.Tuấn, C.PMinh, T.Hưng, T.Hải, T.Mạnh, C.Thủy, C.Vân, T.Hoàn, T.Dong, T.Thứ, C. NgMinh, T.Trung, T.Ngân, T.Long, T.Thông, T.Hòa, C. Huyền – Tại: Hội trường A2

14h45: Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường lấy ý kiến giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm lần đầu chức vụ Phó Hiệu trưởng.

Mời: T.Thế, T. Huy, T.Tuấn, C.PMinh, T.Hưng, T.Hải, T.Mạnh, C.Thủy, C.Vân, T.Hoàn, T.Dong, T.Thứ, C. NgMinh, T.Trung, T.Ngân, T.Long, T.Thông, T.Hòa, C. Huyền – Tại: Hội trường A2

 

Thứ tư (5/6)

8h30: Tập huấn sử dụng phần mềm E-Office.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng 612 tầng 6 Nhà A2

10h30: Họp thảo luận và đóng góp ý kiến về dự thảo phương án lập Kế hoạch giảng dạy – học tập mới (thời gian biểu mới).

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: Phòng hội thảo tầng G

14h00: Tập huấn sử dụng phần mềm E-Office.

Mời: T. Huy – Tại: Phòng 612 tầng 6 Nhà A2

15h00: Họp triển khai công tác thi THPT quốc gia năm 2019 tại Nam Định.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp 5B – A1

 

Thứ 5 (6/6)

8h00: Tập huấn sử dụng phần mềm E-Office.

Mời: C. PMinh, C. PLan – Tại: Phòng 612 tầng 6 Nhà A2

9h00: Họp về hoạt động của Trung tâm.

Mời T. Thế, T. Huy, C. Thủy, T. Hải, T. Thành – Tại: VPK

 

Thứ sáu (7/6)

8h00: Semina Bộ môn Toán kinh tế: Thầy Huy và cô Thảo trình bày phần Xác suất thống kê.

Mời: Toàn thể GV Bộ môn Toán kinh tế, các thầy cô BM Toán TC giảng dạy môn XSTK và các thầy cô quan tâm. – Tại VPBM

 

 

                                                                                         Văn phòng khoa