Lịch tuần Khoa, từ 3/8-9/8/2015

Thứ 2: Bắt đầu hoạt động tư vấn K57, nhóm sinh viên tình nguyện đảm nhiệm, tại HT A. Mời: các thầy cô quan tâm ra động viên & hỗ trợ các em.

Thứ 3: 9h, Họp thống nhất nội dung dạy môn QTRR, tại VPK. Mời các thầy cô bộ môn Toán Tài Chính.

Thứ 4: 10h, Họp về chương trình POHE,tại G2N7. Mời: thầy Thế.

Thứ 6: 16h, Họp đầu năm học, tại VP Khoa. Mời: Cô Minh, thầy Thế, thầy Trung, thầy Mạnh.

Các thầy cô cố vấn học tập: Thu xếp gặp các lớp mình phụ trách nắm bắt tình hình chung và báo cáo với lãnh đạo Khoa vào thứ 2 tuần sau.

Văn phòng Khoa