Lịch tuần Khoa, từ 30/3-5/4/2015

Thứ 6: 13h30 -14h, Chuẩn bị họp giao ban Quý 1, tại VP Khoa. Mời: C.Minh, T.Thế, T.Mạnh, T.Trung, C.P.Minh.

14h: Họp giao ban Quý 1, tại G2N10. Mời: C.Minh, T.Thế, T.Trung, T.Mạnh

Nhắc về lớp chuyên đề “Rủi ro tín dụng – giới thiệu” do VIASM tổ chức: Thứ 2, từ 9h-11h15, tại Thư viện Tạ Quang Bửu – Bách khoa. Mời các thầy cô không có giờ giảng đến tham gia.

Văn phòng Khoa