Lịch tuần Khoa từ 31/12/2108 đến 6/1/2019

Thứ hai:

Nghỉ Tết Dương lịch 2019

 

Thứ ba:

Nghỉ Tết Dương lịch 2019

Thứ năm:

8h30: Họp Bộ môn Toán kinh tế + Các thầy cô giảng XSTK, KTL

11h – Giao lưu Chào năm mới 3 đơn vị tầng 11: Toán – Kế toán – Đầu tư

Mời : Toàn thể các thầy cô tham gia đông đủ. (Ai không đi được đề nghị báo lại VPK tránh lãng phí)

Tại tầng 11-A1

Thứ 6: 14h, họp các thầy cô giảng QTRR; Địa điểm phòng 912.

TB: Các thầy cô đăng ký quà Tết hạn cuối ngày 1/1/2019. Sau ngày 1/1/2019 thầy cô nào không đăng ký sẽ mặc định quà Tết là Chè Tân cương.

 

Văn phòng khoa