Lịch tuần Khoa, từ 31/8-6/9

Thứ 2: 14h, Giới thiệu phần mềm quản lý và công  bố đề cương môn học,tại G2N10. Mời: C.Minh, T.Thế, T.Trung, T.Mạnh (nếu Trưởng BM bận, đề nghị Phó BM đi thay)

Thứ 3: 14h, Họp tiểu ban nội dung kỷ niệm 60 năm thành lập trường, tại G2 N7. Mời: C.Minh

Thứ 4: Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thứ 5: 8h30, Tổng kết và trao thưởng các cuộc thi Olympic năm 2015, tại G2N10. Mời: các thầy cô có giấy mời

Thứ 6: 7h30, Đón sinh viên K57, tại HT A. Mời: C.Minh, T.Thế, T.Trung, T.Mạnh

 

                                                                           Văn phòng Khoa