Lịch tuần Khoa, từ 6/4-13/4/2015

Thứ 4: 14h, Họp tư vấn tuyển sinh, tại G2N10. Mời: thầy Thế

Thứ 5: 13h30, Họp bầu Hội đồng Trường, tại G2 N10. Mời: cô Minh

Thứ 6: 14h-15h: Họp bàn công việc Khoa, tại VP Khoa. Mời: LĐ Khoa, Bộ môn.

Chủ nhật: 8h30, Khai giảng TS24, EDU-TOP, tại G2 N10. Mời: các thầy cô tham gia giảng chương trình.

Văn phòng Khoa.