Lịch tuần khoa từ 6/5 – 12/5/2019

Thứ tư (8/5)

16h00: Báo cáo Ban Giám hiệu công tác kiểm định theo chuẩn ACBSP.

Mời: T.Thế – Tại: Phòng họp 5B-A1

 

Thứ năm (9/5)

16h00: Khai giảng lớp Quản lý điều hành cao cấp toàn cầu” GLOBAL CEO Academy khóa 6.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G – A1

 

Thứ sáu (10/5)

13h30: Họp Bộ môn Toán kinh tế

14h30: Họp Bộ môn Toán tài chính

14h40: Semina Bộ môn Toán kinh tế (Thầy Dương báo cáo)

Mời: Toàn thể GV BM Toán kinh tế và các GV quan tâm – Tại: Phòng họp 1109 

16h: Họp về việc chuẩn bị kết thúc năm học của lớp Actuary 60. Kính mời T. Thế, T. Dong và các thầy cô đang giảng dạy chuyên ngành cho Actuary

 

                                                                                            Văn phòng khoa