Lịch tuần khoa từ 8/4 – 14/4/2019

Thứ ba (9/4)

10h00: Họp bàn về kế hoạch tổ chức Nghỉ dưỡng cho cán bộ, viên chức nghỉ hưu năm 2019.

Mời: Cô Quỳnh Lan, Thầy Thứ, Thầy Hòa – Tại: Phòng họp 5B-A1

15h00: Khoa họp với các cố vấn học tập.

Mời: Các thầy cô cố vấn học tập các khóa – Tại: VPK

 

Thứ tư (10/4)

14h00: Họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức khai trương Bộ phận tiếp nhận Hồ sơ và trả kết quả (theo cơ chế Một cửa).

Mời: Thầy Thế – Tại: Phòng họp 5C-A1

 

Thứ năm (11/4)

14h00: Họp Thường trực Hội đồng Khoa học đào tạo về chuẩn năng lực người học các chương trình kiểm định theo chuẩn ACBSP.

Mời: Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện, đại diện lãnh đạo Bộ môn triển khai chương trình kiểm định theo chuẩn ACBSP – Tại: Phòng họp 5B-A1

 

Thứ sáu (12/4)

15h00: Họp giao ban công tác Quý.

Mời: Thầy Thế, Thầy Trung, Thầy Mạnh – Tại: Phòng họp tầng G-A1

 

                                                                                     Văn phòng khoa