Lịch tuần Khoa, Từ ngày 04/04/2016 đến ngày 10/04/2016

Thứ 2: 13h45, Lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý, tại  G2N10. Mời: T.Thế 

Thứ 6: 14h, NCS báo cáo chuyên môn, tại VP Khoa. Mời: các thầy cô quan tâm

 

Văn phòng Khoa