Lịch tuần Khoa, Từ ngày 06/06/2016 đến ngày 12/06/2016

Thứ 2- Thứ 6: Chấm thi tuyển sinh Cao học năm 2016. Mời: các thầy có tên trong danh sách

Thứ 5: 9h, Hội nghị tổng kết và khen thưởng các cán bộ, giảng viên và sinh viên trong cuộc thi Olympic, tại G2N10. Mời: cô Minh, thầy Trung, thầy Thông, thầy Tuyến.

Thứ 6: 16h, Họp bàn về tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường, 48 năm thành lập Khoa và hướng tới 50 năm thành lập Khoa, tại VP Khoa. Kính mời: Lãnh đạo Khoa, trưởng phó các bộ môn, thầy Dong, thầy Thứ, thầy Hòa, thầy Tuấn, thầy Hoàng, cô Trang, thầy Thành.

Văn phòng Khoa