Lịch tuần Khoa từ ngày 06/8 đến ngày 12/8/2018

Thứ 2:

15h30, họp chốt kế hoạch đón sinh viên ngày 8/8 và một số việc cho Actuary K1. Mời: T. Dong, C. Trang TKT, T. Dương, T. Mạnh, T. Hoàn, C. Minh (Phan), C. Minh [Thầy Mạnh, thầy Hoàn chuẩn bị các nội dung được phân công]

 

Thứ 4:

8h00-11h30: Tư vấn xét chuyên ngành tại bàn tư vấn (TKT, TTC, Actuary). Mời: T. Dương, C. Liên, C. Thắm

13h30: đón sinh viên ngành tại A2, tầng hầm B1. Mời: Thầy Dong, Thầy Thứ, Lãnh đạo các bộ môn, đoàn thanh niên, cán bộ văn phòng, mỗi bộ môn cử thêm ít nhất 1 thầy cô có giảng dạy chuyên ngành, C.Trang TKT, C. Trang TTC, T.Thế, C. Minh. Kính mời các thầy cô quan tâm đến dự với các em.

 

Thứ 5:

14h00: Họp về công tác chuẩn bị chuyển phòng làm việc sang A1, tại G2N10. Mời: C. Minh

15h30: Dự thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, tại G2N10. Mời: C.Minh, T. Thế, T. Mạnh

16h30: Họp về tuyển NCS 2018, tại G2N10. Mời: T. Thế

16h45: họp về Actuary, tại VP Khoa. Mời: C. Minh, T. Thế, T. Mạnh, C. Liên.

Văn phòng Khoa