Lịch tuần Khoa, từ ngày 07/11/2016 đến ngày 13/11/2016

Thứ 3, 8h: Lễ ra mắt bộ đề cương chi tiết học phần phiên bản tiếng Anh, tại G2N10. Mời: C. Minh, T. Thế, T. Trung, T. Mạnh

Thứ 4: Gặp mặt chào đón Thầy Lập và liên hoan nhân ngày 20/11 ( 17h30 tại G2 Trung tâm dịch vụ), kính mời toàn thể cán bộ – giáo viên của Khoa, các thầy cô hưu trí. 

Thứ 5, 9h: Gặp mặt cán bộ hưu trí, tại HT A. Mời: C. Minh, thầy Hoàng

Thứ 6, 18h30: Chương trình giao lưu các thế hệ Thầy và Trò: “60 năm – Tự hào Đại học Kinh tế Quốc dân”, tại Khu nội trú. Mời các thầy cô quan tâm

Thứ 7, 7h17: Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (1956-2016), tại HT A.

Chuẩn bị cho tuần sau: Các NCS trong danh sách chuẩn bị trình bày trước bộ môn: nộp 2 bản thảo cho Bộ môn trước 15/11 để trình bày trước bộ môn vào tuần tiếp theo

 

Văn phòng Khoa