Lịch tuần khoa từ ngày 17/4/2023 – 23/4/2023

Thứ Tư (19/4)

  • 8h30: Lễ Khai mạc giải Võ Karate-do truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Sân KTX

Thứ Năm (20/4)

  • 14h00: Họp Hội đồng xét Cảnh báo học tập, xét thôi học năm 2023 đối với sinh viên đại học chính quy.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 16h00: Họp phổ biến và triển khai công tác đào tạo theo Mô hình Lecture – Serminar.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (21/4)

  • 8h00: Hội thảo khoa học Quốc gia Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 2023; công bố Ấn phẩm Đánh giá KTVN thường niên 2022.

Mời: Đại diện khoa, BM, đại biểu có giấy mời và các đại biểu quan tâm – Tại: Hội trường A

  • 8h00: Họp BM Toán Kinh tế về việc giảng môn Kinh tế lượng theo mô hình Lecture – Serminar BM.

Mời: Toàn thể thầy cô BM Toán Kinh tế – Tại: Phòng BM 1105

  • 14h00: Họp Chi bộ khoa Toán kinh tế

Mời: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ – Tại: Phòng họp 1108

  • 16h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở và ngành Kinh tế.

Mời: T. Dong, T. Huy – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Chủ nhật (23/4)

  • 9h00: Livestream tư vấn tuyển sinh hệ ĐHCQ (Chuyên đề: Giới thiệu phương án tuyển sinh; Kế hoạch, Lịch trình tuyển sinh hệ ĐHCQ của Trường).

Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1