Lịch tuần Khoa, từ ngày 30/10/2017 đến ngày 4/11/2017

 

Thứ Sáu 3/11: Seminar Bộ môn Toán kinh tế: 14h00. Yêu cầu các thầy cô bộ môn, mời các thầy cô và người có quan tâm.

Chủ đề: Phân tích dữ liệu văn bản sử dụng công cụ Python. Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh