Lịch tuần từ 11/1 đến 16/1 năm 2016

LỊCH TUẦN 

Lưu ý xem các dòng cuối

Thứ Ngày Nội dung Ghi chú
Hai 11/1 7h30: Khai mạc tuần sinh hoạt công dân K54: Đại diện lãnh đạo khoa, tại NVH
8h00: Hội nghị giao kế hoạch công việc và Ngân sách 2016: Lãnh đạo khoa
Ba 12/1 9h00: Khai giảng lớp phương pháp nghiên cứu: P202 N5
13/1 8h00: Hội thảo Quốc gia “Kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2015: Cơ hội và thách thức trước thèm hội nhập mới”. Tại G2 N10, mời các thầy cô có quan tâm
Năm 14/1 10h00: Họp hội đồng kỷ luật sinh viên: G2N10: người có liên quan
Sáu 15/1 18h00: Giới thiệu thông tin tuyển sinh Sau đại học, tại NVH, Đại diện khoa
Bảy 16/1
CN 17/1