Lịch tuần từ 4/1 đến 10/1

LỊCH TUẦN

Lưu ý xem các dòng cuối

Thứ Ngày Nội dung Thành phần Tại Ghi chú
Hai 4/1
Ba 5/1
6/1 Họp hội đồng T.Dong G2N10
Năm 7/1
Sáu 8/1
Bảy 9/1 19:30: Dạ hộ chào năm mới 2016 Toàn thể sinh viên, giảng viên Sân KTX
CN 10/1 9:00: Kỷ niệm 15 năm khoa Môi trường Đô thị Các thầy cô có giấy mời