Lớp chuyên đề về Rủi ro tín dụng do chuyên gia Pháp trình bày

Kính mời Thầy/Cô quan tâm tham gia đăng kí khóa chuyên đề do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức, thời gian từ 30/3-6/4 (Rất phù hợp cho các thầy cô Toán Tài chính và Toán cơ bản). Chi tiết và đăng ký theo link kèm theo:

http://viasm.edu.vn/events/mini-course-introduction-to-credit-risk-2/?instance_id=&lang=vi

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.