Lớp học của Trường tổ chức

Nhà trường tổ chức lớp học về "PP Nghiên cứu khoa học – thiết kế điều tra xã hội học". Chi tiết mời xem tại web của Trường.

Thầy/ Cô nào có nguyện vọng tham gia, đề nghị gọi điện cho chị Phương Lan để đăng kí sớm.

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.