[MFE-SC] MFECup2018 – Tứ kết và Bán kết – ngày 16+17+20.10.2018

TỨ KẾT 


Tuket_Giaibongda50namTKT-181016-4

Tuket_Giaibongda50namTKT-181016-7

 

Tuket_Giaibongda50namTKT-181016-51

Tuket_Giaibongda50namTKT-181016-53

Tuket_Giaibongda50namTKT-181016-54

Tuket_Giaibongda50namTKT-181016-63


 

Tuket_Giaibongda50namTKT-181017-19

Tuket_Giaibongda50namTKT-181017-29


 

 

Tuket_Giaibongda50namTKT-181017-32

Tuket_Giaibongda50namTKT-181017-35

Tuket_Giaibongda50namTKT-181017-38


 

 

BÁN KẾT 1: ISFA và Liên quân 57

Kết quả: Liên quân 57 vào Chung kết

 

Banket_Giaibongda50namTKT-3 Banket_Giaibongda50namTKT-8 Banket_Giaibongda50namTKT-45 Banket_Giaibongda50namTKT-46 Banket_Giaibongda50namTKT-52 Banket_Giaibongda50namTKT-153


BÁN KẾT 2: CỰU SINH VIÊN và TKT59

Kết quả: Cựu sinh viên vào Chung kết

 

Banket_Giaibongda50namTKT-20 Banket_Giaibongda50namTKT-49 Banket_Giaibongda50namTKT-76 Banket_Giaibongda50namTKT-114