Mời tham dự Buổi giao lưu sinh viên tối 21/10

Buổi giao lưu sinh viên các khóa của Khoa sẽ được tổ chức tại Hội trường A vào lúc 18h30 ngày 21/10 với  mục đích thắt chặt hơn mối quan hệ giữa sinh viên các khóa và sinh viên với các Thầy Cô. 

Kính mời và đề nghị các thầy cô đến tham dự: Đại diện lãnh đạo 3 bộ môn, các thầy cô cố vấn học tập, các thầy cô trực tiếp dạy chuyên ngành, đặc biệt là cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai.

Và kính mời các thầy cô quan tâm đến tham dự cùng các em sinh viên.

Trân trọng

Ban chủ nhiệm Khoa