Một số hình ảnh giải bóng đá khoa 2013

Một số hình ảnh trong các trận đấu

Trận Toán tài chính 52A – Toán tài chính 53

Đội cổ động viên TTC53

TRẬN CHUNG KẾT NỮ

TRẬN CHUNG KẾT NAM