NCKH Sinh viên 2022 – 2023

Thông báo: Các nhóm Nghiên cứu khoa học Sinh viên 2022-2023

  • Đề cương: nộp TẠI ĐÂY. (link 2: TẠI ĐÂY)
  • Tiêu đề: NCKHSV2023_Groupxx  với xx là số thứ tự của nhóm.

 

Nhóm Lĩnh vực Sinh viên Mã SV Lớp GVHD
1 Actuary Nguyễn Huy Thảo 11194793 Actuary 61 TS. Phạm Thị Hồng Thắm
Nguyễn Thị Hồng Huế 11192154 Actuary 61
Đặng Thị Kiều Chinh 11190896 Actuary 61
Nguyễn Minh Ngọc 11193803 Actuary 61
Nguyễn Phan Anh 11196120 Actuary 61
2 Bảo hiểm Nguyễn Đức Khánh Trình 11215965 Toán kinh tế 63 TS. Nguyễn Thị Hải Đường
Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 11211715 Actuary 63
Dương Minh Hải 11216992 Toán kinh tế 63
Nhan Yến Trang 11219290 DSEB 63
Nguyễn Ngọc Khoa 11212889 Actuary 63
3 Tài chính Nguyễn Quốc Chính 11200655 Toán Kinh Tế 62 ThS. Vũ Thị Bích Ngọc
Đỗ Huy Đức 11204814 Toán Kinh Tế 62
Đào Huy Hoàng 11201582 Toán Kinh Tế 62
Nguyễn Ngọc Sáng 11203429 Toán Kinh Tế 62
Nguyễn Văn Tiến 11203925 Toán Kinh Tế 62
4 Giáo dục Thiều Ngọc Mai 11213717 DSEB 63 ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang
Trịnh Mai Anh 11219260 DSEB 63
Nguyễn Cẩm Ly 11213588 DSEB 63
Trịnh Thị Minh Tâm 11215226 DSEB 63
5 Khoa học tự nhiên
(Chuyên ngành: Khoa học dữ liệu
và trí tuệ nhân tạo)
Chu Đức Trung 11207309 DSEB 62 Chưa có
Nguyễn Khánh Huyền 11212719 DSEB63
6 Bảo hiểm Nguyễn Thị Bảo Dương 11211599 Actuary 63 ThS. Nguyễn Xuân Tiệp
Nguyễn Hiền Mai 11213666 Actuary 63
Nguyễn Thị Quỳnh Trang 11219251 Actuary 63
7 Vĩ mô Nguyễn Đức Trung Toán kinh tế 62 PGS.TS.Phạm Thế Anh
Vũ Gia Huy Toán kinh tế 62
Nguyễn Phương Linh Toán kinh tế 62
8 Kinh tế Phạm Thu Trang 11208143 EBBA 12.1 ThS Hoàng Bích Phương
Đặng Thị Linh 11202089 Toán kinh tế 62
Nguyễn Thị Thục Tâm 11203483 Toán kinh tế 62
Phạm Thị Huyền Trang 11208135 Toán kinh tế 62
Hồ Thị Thanh Trang 11208024 Kinh doanh thương mại 62B
9 Khoa học tự nhiên
(Chuyên ngành: Khoa học dữ liệu
và trí tuệ nhân tạo)
Nguyễn Linh Chi 11190836 DSEB 61 ThS. Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Minh Anh 11190278 DSEB 61
Trần Huyền Trang 11195416 DSEB 61
Ngô Đoàn Kiên 11201976 DSEB 62
10 Marketing kinh doanh Đinh Phương Thảo 11203613 Toán Kinh Tế 62 TS. Lê Thùy Hương
Nguyễn Minh Khánh 11205603 Toán Kinh Tế 62
Phạm Thị Diệu Linh 11205863 Toán Kinh Tế 62
Vũ Đức An 11204235 DSEB 62
Hoàng Tuấn Huy 11201776 Kiểm Toán CLC 62A
11 Kinh tế Đặng Thị Quỳnh 11203348 Toán Kinh Tế 62 ThS. Vũ Thị Bích Ngọc
Nguyễn Hồng Ngọc 11206346 Toán Kinh Tế 62
Nguyễn Thị Trà My 11202637 Toán Kinh Tế 62
Nguyễn Thị Thoa 11203786 Toán Kinh Tế 62
Nguyễn Thị Hường 11201761 Toán Kinh Tế 62
12 Trần Bảo Yến Vân 11208438 Toán Kinh Tế 62 Th.S Nguyễn Thị Thảo
Lương Huyền Trang 11208056 Toán Kinh Tế 62
Vũ Thị Tuyết Anh 11200449 Toán Kinh Tế 62
13 Đỗ Phương Duyên 11191344 Actuary 61
Nguyễn Hiền Giang 11196345 Actuary 61
Lê Thị Minh Hiển 11191895 Actuary 61 Chưa có
Dương Huệ Ngân 11193665 Actuary 61
Nguyễn Minh Nhật 11193949 Actuary 61
14 Tài chính (Chứng chỉ quỹ) Lê Kim Anh 11210408 Toán Kinh Tế 63 Chưa có và đang liên hệ gv
Mai Khánh Linh 11216878 Kinh tế Quốc tế 63B
Đoàn Phương An 11210208 Ngân Hàng CLC 63
Hoàng Thị Phương Anh 11216843 Kinh tế Quốc tế 63B
Nguyễn Bảo Huyền 11217438 Kinh doanh quốc tế 63A
15 Khoa học tự nhiên (Chuyên ngành: Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo) Nguyễn Anh Tú 11207333 DSEB 62 TS. Lê Thị Anh
Bùi Hoàng Linh 11205706 DSEB 62
Nghiêm Thị Ngọc Minh 11202545 DSEB 62
Nguyễn Ngọc Đạt 11200745 DSEB 62
16 Bảo hiểm Lại Thu Hà 11191521 Toán kinh tế 61 ThS. Trần Chung Thủy
17 Tài chính Trần Thanh Thúy 11195050 Toán kinh tế 61 ThS. Trần Chung Thủy
18 Tài chính Nguyễn Thị Ngọc Anh 11190387 Toán kinh tế 61 ThS. Trần Chung Thủy
19 Tài chính Ngô Thi Ngọc Ánh 11190653 Toán kinh tế 61 ThS. Trần Chung Thủy