NCS báo cáo kết quả nghiên cứu tại Bộ môn (19.5.2023)

Vào sáng Thứ Năm, 19 tháng 5 năm 2023, Bộ môn Toán Kinh tế đã nghe báo cáo kết quả nghiên cứu của hai nghiên cứu sinh Khóa 38.

NCS. Bùi Quốc Hoàn

 • Đề tài: “Tiếp cận Machine Learning trong quản trị danh mục trên thị trường chứng khoán Việt Nam”

Các ý kiến

 • TS. Giang: bộ đặc tính là cơ sở cho phân cụm
 • TS. Long: xem xét sử dụng phân tích thành phần chính
 • TS. Huy: phân tích trên toàn dữ liệu hay phân chia thành hai giai đoạn
 • TS. Thế: lý giải phương pháp, tối thiểu việc chỉnh sửa

NCS. Nguyễn Thị Thảo

 • Đề tài “Tiếp cận Entropy trong tối ưu hóa danh mục đầu tư – Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”

Các ý kiến

 • TS. Huy, Long: dẫn dắt lý thuyết, định nghĩa
 • Dùng dữ liệu lịch sử, giải thích cửa số 125 ngày
 • So sánh lợi suất danh mục với lợi suất VN30, giải thích đồ thị lọc phẳng cực đại
 • Xem xét tăng giảm
 • TS. Thế: bổ sung khái niệm, chi tiết thêm một số mục, có dẫn dắt