NCS Lê Anh Đức bảo vệ cấp cơ sở (18.12.2020)

Vào chiều ngày Thứ Sáu 18 tháng 12 năm 2020, đã diễn ra buổi bảo vệ đề tài cấp cơ sở.

NCS: Lê Anh Đức

Đề tài: Mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học khối ngành Kinh tế tại Hà Nội.

Thành phần hội đồng

  • Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh – ĐHKTQD
  • Phản biện 1: TS. Nguyễn Mạnh Thế – ĐHKTQD
  • Phản biện 2: PGS.TS. Phạm Văn Quyết – ĐH KHXH & NV – ĐHQG Hà Nội
  • Thư kí: TS. Phạm Ngọc Hưng – ĐHKTQD
  • Ủy viên: GS.TS. Nguyễn Quang Dong – ĐH KTQD
  • Ủy viên: TS. Vương Thị Thảo Bình – ĐH Ngoại Thương
  • Ủy viên: TS. Phạm Văn Chững – ĐH Kinh tế Luật – ĐHQG TPHCM