NCS. Nguyễn Thanh Hà bảo vệ cấp cơ sở (10.3.2022)

Vào hồi 17h00 ngày Thứ Năm, 10 tháng 3 năm 2022, Khoa Toán kinh tế tổ chức bảo vệ LATS cấp cơ sở.

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Hà

Đề tài: Mô hình hóa cấu trúc kì hạn của lãi suất: Bằng chứng thực nghiệm và một số hàm ý chính sách.

Chuyên ngành: Toán kinh tế.

Nơi công tác: Bộ môn Toán, ĐH Ngân hàng – TP. Hồ Chí Minh

Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thế Anh

Hình thức: Online

Hội đồng

  • TS. Nguyễn Mạnh Thế, trưởng khoa Toán kinh tế, Chủ tịch hội đồng
  • GS.TS. Nguyễn Khắc Minh, ĐH Thăng Long – phản biện 1
  • PGS.TS. Nguyễn Thị Minh, ĐHKTQD – phản biện 2
  • TS. Đặng Đức Anh, TT Thông tin và dự báo KTXH Quốc gia – phản biện 3
  • TS. Phạm Ngọc Hưng, ĐHKTQD – thư ký.

Buổi bảo vệ diễn ra từ 17h00 đến 18h30

Mở đầu, NCS trình bày nội dung luận án (bản lần 1). Các thành viên hội đồng đã góp ý nhận xét

  • GS. Nguyễn Khắc Minh: nội dung đạt yêu cầu, nhưng kết cấu cần điều chỉnh
  • PGS. Nguyễn Thị Minh: cần sửa cấu trúc, cần làm rõ hơn về lý thuyết tài chính tiền tệ, cân nhắc tiêu đề
  • TS. Đặng Đức Anh:

Kết luận: Hội đồng đồng ý cho NCS bảo vệ cấp trường sau khi đã chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng.