NCS. Trần Thị Hà bảo vệ Luận án Tiến sỹ (10.7.2020)

Vào 16h00 ngày Thứ Sáu 10 tháng 7 năm 2020, đã diễn ra lễ Bảo vệ Luận án Tiến sỹ.

Nghiên cứu sinh: Trần Thị Hà

Đề tài: Tác động của tỷ giá đến Thương mại song phương của Việt Nam với Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản: Nhìn từ góc độ ngành

Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Dong

Hội đồng:

  • PGS.TS. Nguyễn Thị Minh – chủ tịch
  • TS. Bạch Ngọc Thắng – Phản biện 1
  • PGS.TS. Bùi Quang Tuấn – Phản biện 2
  • TS. Phí Vĩnh Tường – Phản biện 3
  • TS. Nguyễn Quang Huy – Ủy viên
  • TS. Đào Hoàng Tuấn – Ủy viên
  • PGS.TS. Trần Trọng Nguyên – Ủy viên

 

Một số hình ảnh

NCS. Trần Thị Hà  trình bày

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh – Chủ tịch hội đồng
Đọc các quyết định