NCS Phan Văn Cương bảo vệ Luận án Tiến sĩ (19.7.2022)

Vào hồi 15h30 ngày 29.7.2022, NCS Phan Văn Cương – chuyên ngành Toán kinh tế đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ.

Nghiên cứu sinh: Phan Văn Cương

Mã NCS:

Đề tài luận án: Sử dụng phương pháp mô hình hóa đánh giá tác động của chính sách giảm nghèo đến hộ gia đình người dân tộc thiểu số

Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Văn Thứ

Hội đồng

  • Chủ tịch: GS.TS Trần Thọ Đạt (ĐH Kinh tế Quốc dân)
  • Phản biện 1: TS. Phùng Duy Quang (ĐH Ngoại Thương)
  • Phản biện 2: TS. Nguyễn Trọng Hòa (Học viện Tài chính)
  • Phản biện 3: PTS.TS. Trần Trọng Nguyên (Học viện Chính sách và Phát triển)
  • Ủy viên Thư ký: TS. Phạm Ngọc Hưng (ĐH. Kinh tế Quốc dân)
  • Ủy viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh (Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam)
  • Ủy viên: PGS.TS. Lê Quang Cảnh (ĐH KTQD)

 

Một số hình ảnh