NCS trình bày đề tài (30/3/2017)

Buổi trình bày của Nghiên cứu sinh

Thời gian: 14h00 ngày Thứ Sáu 30/3/2017

Địa điểm: Văn phòng khoa

Hội đồng khoa học: GS. Nguyễn Khắc Minh, GS. Nguyễn Quang Dong, PGS. Nguyễn Thị Minh, TS. Nguyễn Mạnh Thế, TS. Tống Thành Trung.

 

1. NCS Phùng Minh Đức

2. NCS. Lê Thái Sơn

"Các mô hình toán kinh tế đánh giá hiệu suất đầu tư cho giáo dục và vai trò phát tín hiệu của giáo dục Việt Nam"

3. NCS. Nguyễn Hồng Nhật

"Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp: Một cách tiếp cận mới"